Stomatološka ordinacija KOSANOVIĆINA

Usluge

• Estetska stomatologija
    - Izbeljivanje zuba
    - Izbeljivanje avitalnih (martvih) zuba
    - Zubni nakit-cirkoni

• Protetika
    - Metalo-keramičke krune i mostovi
    - Bezmetalna keramika
    - Totalne proteze
    - Parcijalne proteze
    - Skeletirana (Wizil) proteza
    - Imedijatna proteza

• Oralna hirurgija i implantlogija
    - Rutinsko vadjenje zuba
    - Hirursko vadjenje zuba
    - Hiruško vađenje impaktiranih zuba
    - Cistektomija
    - Resekcije vrha korena (apikotomia)
    - Hirurško zatvaranje sinusa
    - Frenektomija
    - Podubljivanje forniksa
    - Implanti

• Ortodoncija
    - Izrada i terapija mobilnim aparat
    - Postavljanje i terapija fiksnih aparata
    - Estetska ortodoncija

• Konzervativna stomatologija
    - Kompozitna (bela) plomba
    - Fiberglas kocic
    - Vitalna ili mortalna amputacija
    - Lečenje kanala korena (endodoncia)

• Dečja i preventivna stomatologija
    - Zalivanje fisura
    - Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
    - Ekstrakcija (vadjenje) mlečnog zuba
    - Fuorisanje zuba
    - Plombiranje zuba

• Parodontologija
    - Ultrazvučno uklanjanje kamenca
    - Peskiranje zuba
    - Kiretaža parodontalnog džepa
    - Uklanjanje mekih naslaga(poliranje zuba)
    - Rezanj operacija